Бібліографія

Митрополит Василь Липківський: матеріали до біографії (з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України). Упорядник Л.Пилявець. Інститут української археографії АН України. — Київ. — 1993. — 48с. ISBN 5-7702-0436-2.

У цьому виданні вперше друкуються чотири документи, написані в 1924-1925 роках видатним церковно-культурним діячем, митрополитом Української автокефальної православної церкви (в 1921-1927 роках) Василем Липківським. Документи містять нові відомості про життя митрополита, а також дають уявлення про становище УАПЦ в середині 20-х років, про складність її відносин з державними органами, про взаємини з іншими церквами.

Видання розраховане на істориків, релігієзнавців та усіх, хто цікавиться історією УАПЦ.

Зінченко Арсен. Митрополит Василь Липківський. — К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2007. — 63 с. — (Стозір'я. Б-ка укр. родини. Духовні провідники. Громадські діячі. Правозахисники). — Бібліогр.: с. 61. ISBN 966-8968-03-4.

У нарисі висвітлюється духовна спадщина видатного укра­їнського церковного реформатора та національного проводиря, педагога, проповідника й перекладача, засновника Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х років, її Митрополита — Василя Липківського.

А. Зінченко. Визволитися вірою. Життя та діяння Митрополита Василя Липківського. — Київ. — Видавництво "Дніпро". — 1997. — 424с. ISBN 5-308-01663-1.

У монографії аналізується духовна спадщина видатного українського церковного реформатора, педагога, переклада­ча, митрополита Української Автокефальної Православної Церкви Василя Липківського. Праця написана на основі ар­хівних документів і досліджень вітчизняних та зарубіжних істориків.

Липківський К. О. Тіні незабутих предків. — Київ. — 2003. — 224 с. ISBN 966-530-155-1.

У книзі К. Липківського зроблено спробу розвідки його родинних коренів, повернення до сьогодення незабутих рідних Постатей: Батька — актора, режисера, худжника Олександра Васильовича Липківського, Мами — народної артистки України Катерини Олександрівни Осмяловської, а також шановних дідів, прадідів…

Значна частина книги присвячена Митрополитові УАПЦ (1921–1927рр.) Василю Костянтиновичу Липківському, спробі зробити свій скромний внесок у справу вшанування памяті цієї визначної Особистості.

Як писав В. Липківський, «Єдиний спосіб відновити в нашім народі силу свого рідного вільного життя, любов до своєї отчизни України — це згадати, знати своїх предків, увійти з ними в духовне єднання, раз-назавжди твердо і ясно зрозуміти „чиї ми діти“».

   Все поза часом в домовині,
   Немає звідти вороття…
   Лише первісне почуття
   Поверне їх із небуття
   Цих незабутих предків тіні…
   

Перший Всеукраїнський Православний Церковний собор УАПЦ. 14-30 жовтня 1921 року. Документи і матеріали / Упорядники: Г.М. Михайличенко, Л.Б. Пилявець, І.М. Преловська. Інститут української археографії та джерелознавства України. — Київ. — Львів. — 1999. — 560с. ISBN 966-02-1243-7.

У збірнику вперше публікуються протоколи засідань, канони і ухвали Всеукраїнський Православний Церковний собор УАПЦ 1921р., на якому В.К. Липківського було обрано Митрополитом.

Другий Всеукраїнський Православний Церковний собор УАПЦ. 17-30 жовтня 1927р. Документи і матеріали / Упорядники: С.І.Білокінь, І.М. Преловська, І.М. Старовойтенко. — Інститут української археографії та джерелознавства України. — Київ. — Львів. — 2007. — 698с. ISBN 978-966-4234-0.

У збірнику вперше публікуються документація (передсоборні матеріали, протоколи засідань, списки делегатів, проекти наказів тощо). Другого Всеукраїнського Православного Церковного собору УАПЦ, на якому за вимогою (наказом) ДПУ з В.К. Липківського було "знято тягар Митрополичого служіння".

Мартирологія українських церков у 4-х томах. Том І. Українська Православна Церква (Документи, матеріали, християнський самвидав України). Упорядкували і зредагували Осип Зінкевич і Олександр Воронин (Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В.Симоненка та Видавничий Фонд комітету побудови пам'ятника св. п. Митр. Василеві Липківському. – Торонто, Балтимор. – 1987. – 1206 с. ІSBN 0-914834-36-3

Library of Congress Catalog Card Number: 85-50592.

Основну увагу у збірнику присвячено відродженню у 1921р. Української Православної Церкви ідеодогічним основам та устрою (УАПЦ), боротьбі за її автокефалію, життю й діяльності УАПЦ у 1921-1936 рр., переслідування УАПЦ з боку влади і, нарешті, обставинам "ліквідації" УАПЦ та нелюдському знищенню практично усього її кліру.

Збірник містить численні свідчення очевидців тих подій, добре проілюстрований (більше 60 фотографій), має багату бібліографію, у якій більше ніж 600 посилань.

У ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, В ШІСТДЕСЯТ П'ЯТУ РІЧНИЦЮ 1-ГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРУ І СТВОРЕННЯ УАПЦ, ПРИСВЯЧУЄМО ЦЕЙ ЗБІР­НИК МИТРОПОЛИТОВІ ВАСИЛЕВІ ЛИПКІВСЬКОМУ, УКРА­ЇНСЬКИМ ПРАВОСЛАВНИМ ІЄРАРХАМ, СВЯЩЕНИКАМ І ВІРУЮЧИМ, ЩО ВПАЛИ ЖЕРТВОЮ БЕЗБОЖНОЇ КОМУНІС­ТИЧНОЇ ВЛАДИ В СРСР І СХІДНЬОЕВРОПЕЙСЬКИХ КОМУ­НІСТИЧНИХ КРАЇНАХ, НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ ТА ІНШИХ ГОНИТЕЛІВ ВІРИ.

Упорядники і Видавництво «Смолоскип»

Річинський Арсен Васильович. Проблеми української релігійної свідомості/ Упорядники А.Колодний, О. Саган/ Видання третє. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2002. – 448с. ІSBN-966-7742-00-8

Ця книга А.Річинського (1892-1956) була вперше видрукована 1933 року у Володимирі-Волинському, який тоді був "під Польщею". Книга викликала велике незадоволення польської влади, тому вона побачила світ зі значною кількістю купюр. Згодом ця праця була визнана антирадянською вже більшовицькою владою – у 1939 році книга постала головним пунктом звинувачення автора, якого було заарештовано й засуджено на десять років позбавлення волі. Покарання А.Річинський відбував в Уктлагу (трудових таборах) МВС, був звільнений у 1949 році, але додому на Волинь повернутися йому не дозволили, а направили в Казахстан на проживання. 1956 р. А. Річинський помер і був похований на цвинтарі станції Джусали Кизил-Ординської області.

Написана з використанням великої кількості джерел, книга піднімає "вічні" питання відносин між народами, народом і Богом, етносом і релігією, формування сакральності народної культури, мови тощо. Автор очищає Українську церкву від привнесених московством плевел обрядовірства й ідолопоклонства, викристалізовує особливості української релігійності, Українського православ'я. Цікавими є міркування А.Річинського з питань екуменізму, зокрема поєднання Українських церков.

 

Вагомий розділ в книзі ("Українська церковно-національна революція в Києві 1920- 1921 р. Постання УАПЦ") присвячено створенню Української автокефальної православної церкви та її очільнику Митрополитові Василеві Липківському.

Український церковно-визвольний рух і утворення української автокефальної православної церкви: Матеріали наук. конф. Київ, 12 жовт. 1996 р. /За ред. А.Зінченка. — К.: Логос, 1997. — 224 с. ІSBN 966-581-012-Х

У збірнику подано статті, які висвітлюють український церковно-визвольний рух у XX ст., передумови Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1921 р., та його значення в духовному розвитку українського народу.

Збірник базується на матеріалах наукової конференції, присвяченої 75-річчю УАПЦ, яка відбулась 12 жовтня 1996 р. у Києві. На конференції було зроблено більше двадцяти доповідей, представлених вченими – істориками, археографами, філософами, мистецтвознавцями, богословами з України та США.

У всіх доповідях визнається, прослідковується та належно оцінюється велика роль Василя Костянтиновича Липківського у справі українського релігійно-духовного відродження, у створенні та становленні Української Автокефальної Православної Церкви.

Можна відзначити, зокрема, такі доповіді:

– О.Саган (Київ). Традиції українського православ'я і богословська спадщина Митрополита Василя Липківського;

– Микола Вірний-Француженко (Роквіль, США). Отець Митрополит і поет.

 

"... Отак розумів Великий отець Митрополит Василь Липківський заповіт Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Він жив ними, і нам заповів не забувати про них!

Дух істини Христової завжди горів у душах їхніх. Про це свідчить їхня праця, їхня творчість, їхнє життя.

І не випадково український народ величає їх своїми Праведниками і Святими. Не даремно!"

Служіння і спадщина Митрополита Василя Липківського: матеріяли всеукраїнської наукової конферен¬ції. Київ, 17 листопада 2007 р. / Упорядник А.Л. Зінченко. – Київ, 2008. – 240 с.: іл. ІSBN 966-2954-49-Х

У доповідях і виступах розкрито значення пастирського й просвітницького служіння Митрополита Василя Липківського, його драматичну боротьбу за творення й збереження Української Автокефальної Православної Церкви, висвітлено значення спадщини Митрополита в духовному набутку українського народу та проблеми вшанування пам'яті визначного національного церковного провідника.

Киридон А.М. Час випробування: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917-1930-х років. – Тернопіль: підручники і посібники. - 2005. - 384 с. ISBN 966-07-0511-5

 

У монографії розглядаються державно-церковні відносини в радянській Україні 1917-1930-х років, детально аналізується механізм впровадження більшовицької моделі цих стосунків.

Значну увагу у книзі приділено питанням зародження, створення й стрімкого становлення Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), плідної постійної роботи її очільника – Митрополита Василя Липківського, його зусиллям збереження церковного життя в умовах, аж ніяк не призначених для духовної діяльності, -переслідувань, гонінь, репресій та утисків щодо церкви і її діячів.

 

"Мої брати і сестри! Коли ви бачите, що відроджується наша Українська Церква, лунає в храмах і школах наша рідна мова, починається наша рідна освіта, то знайте, що це відроджується душа нашого народу, та душа народня, якої нічим не можна замінити".

С. Білокінь. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941рр.) Джерелознавче дослідження. – Київ. – 1999. – 448с. ISBN 966-02-1230-5

У книзі детально прослідковуються питання влади й механіки державного терору, формування та застосування управлінчої інформаційної системи для "налагодження" процесу знищення мільйонів громадян держави "где так вольно дышит человек".

Окремий розділ присвячено нищенню духівництва.

Історія Української православної церкви. Навчальний посібник для студентів богословських учбових закладів / Укладач І.Преловська . – КПБА. – Київ. – 2010. – 444с.

У навчальному посібнику "Історія Української Православної Церкви. 1686-2000рр." подано матеріали з історії Київської митрополії від часу її приєднання до Московського Патріархату, в Синодальну добу та в новітній час за період до 2000-го року.

Рекомендовано для студентів богословських учбових закладів для вивчення відповідного періоду церковної історії. Підручник укладено на основі лекцій, прочитаних студентам Київської духовної академії (з 2006 р. – КПБА).

І.В. Бухарєва, В.М. Даниленко, В.М. Окіпнюк, І.М. Преловська. Репресовані діячі Української автокефальної православної церкви (1921-1930). Біографічний довідник. – Київ. – "Смолоскип". – 2011. – 181с. ISBN 978-966-2164-38-1

Довідник містить біографічні відомості про репресова­них священнослужителів і церковнослужителів Української Автокефальної Православної Церкви (з 1930р. –Української Православної Церкви) в міжвоєнний період. Інформація ґрунтується на документах, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву Служби безпе­ки України.

Для науковців, архівістів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться історією Церкви новітньої доби в Україні.

Відомості щодо Митрополита УАПЦ В.К. Липківського подано на стор. 64-66.

Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української Автокефальної Православної Церкви (1919-1938). За документами Галузевого державного архіву СБУ // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, №1/2 (24/25) 2005. – с.344.

Совершенно секретно

Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 43/53

за время с 22 по 29 октября [19]27 г[ода]

[...]

РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.

2. ВЕЛИКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛИСТОВ ЛИПКОВЦЕВ

С 17-го по 27-е октября в Киеве происходил великий собор украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ0. На соборе присутствовало 243 делегата со всех округов Украины, (не считая присутствовавших на с'езде гостей. Из них – 23 епископа, 117 священников, 5 диаконов, 98 мирян…

Поставленные перед собой задачи, а именно: 1) утверждение постановлений сентябрьского совещания и Покровского с'езда УАПЦ об осуждении ВПЦР'ады, митрополита ЛИПКОВСКОГО, архиепископа ЕРЕЩЕНКО и ПОТИЕНКО; 2) низложение митрополита ЛИПКОВСКОГО и 3) выборы нового митрополита и ВПЦР'ады, нами полностью выполнены. Собор прошел под полным нашим руководством.

Митрополит низложен большинством 137 голосов при 45 против и 10 воздержавшихся (к моменту голосования делегатов присутствовало 192 человека). Осуждение ЛИПКОВСКОГО и ПОТИЕНКОВСКУЮ ВПЦР'аду постановления утверждены единогласно, при 1 воздержавшемся.

Новым митрополитом избран епископ Николай БОРЕЦКИЙ, находящийся под нашим полным руководством. Президиум ВПЦР-ады избран в составе: председатель – протоиерей ЮНАКОВ; первый заместитель – МАЛЮШКЕВИЧ; второй заместитель будет кооптирован; секретарь – прот. МИЗЕЦКИЙ; казначей – мирянин КОБЗАРЬ.

Все члены президиума подностью нами использовывались – МИЗЕЦКИЙ и КОБЗАРЬ, как секретные сотрудники, ЮНАКОВ и МАЛЮШКЕВИЧ, как обработаные нами.

В дальнейшем, через вновь избранные руководящие органов УАПЦ и лиц, входящих в них, будет поведена борьба с бывшим митрополитом ЛИПКОВСКИМ и его сторонниками.

 

Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН

Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН

Матула Петро. Історія пам'ятника Митрополитові Липківському. – Вашінгтон. – 2009. – 204с. Library of Congress Control Number: 2009928882.

Федорук О.К. Пластика Петра Капшученка. – Київ-Нью-йорк. – Видавництво М.П. Коця. – 2004. – 278с.

Піврічний (січень-червень) 2007р Богословський збірник львівської духовної академії Української Православної церкви київського патріархату. – №1-2 (12-13), 2007р. – 125с. У збірнику зібрано документи та матеріали про розвиток руху за відродження УАПЦ, підготовку до скликання Всеукраїнського Православного церковного Собору УАПЦ та його проведення 5-6 червня 1990р. в м.Києві

З доповіді на Соборі митрополита Іоана (Боднарчука)

"Відомо нам з історії, як на протязі 200 років царська Росія і її православна церква старалися викорінити українську мову: найперше в Церкві -заборонено було виголошувати проповіді рідною мовою, закрито вищий учбовий заклад України – Києво-Могилянську Академію, знищено Запорізьку Січ – велику опору національної Православної Церкви. А потім Валуєвський і Емський укази про заборону друкувати українською мовою...

Здавалося б, що залишилось ще прибити один цвях до труни і поховати в ній Україну . Та прийшла пора революції 1917 року. Україна, як і Церква її зажадала свободи. Безстрашні сини нашого народу стали на боротьбу за свободу Церкви і за волю свого народу. Українське духовенство виступило на захист рідної Церкви. Ініціатором відродження Української Автокефальної Православної Церкви був митрополит Василь Липківський.

«Вклоняюся твоїй великій тіні,

Подвижнику, для нас вона свята!».

В день Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня 1921 року зібрався у Києві в Софійському соборі Перший Всеукраїнський Собор Української Автокефальної Православної Церкви. Було 472 делегати, з яких 64 – священики, 18 – дияконів та подвижники рідної культури: академік Агатангел Кримський, професори С.Єфремов, В.Чехівський, В.Данилевич, Д.Щербаківський, П.Стебницький; письменники: Лариса Старицька-Черняхівська, М.Старицька, Григорій Косинка, Л.Дніпрова Чайка, М.Філянський; композитори: Кирило Стеценко, М.Ступницький, І.Давидовський, П.Козицький, Я.Яциневич, П.Демуцький, С.Гайдай.

В Святій Софії у скорботних днях		Як заповідано в Святім Письмі,
Коли знову прийшла ворожа сила		Так обрано було усім Собором
і гасло сонце у людських серцях,		Владик - синів вкраїнської землі
Надія в серці душі освітила.		Й освячено під Божим омофором.
Зійшлися люди від усіх кінців		У «Аксіос» і ревних молитвах
Землі Вкраїнської на діло Боже,		Постала Вільна Церква прабатьківська,
І голос пролунав: «Вже час наспів,	А на чолі її владика-ієрарх
Дерзаймо, браття, і Бог нам поможе!»	Митрополит Василь Липківський. "